Naša webová prezentácia už dlhšie nezodpovedala moderným trendom. Rozhodli sme sa preto pre jej aktualizáciu. Okrem základných údajov o firme tu môžete nájsť aj články o dianí v našej firme, odborné články, odkazy, fotografie a ďalší obsah, týkajúci sa činnosti našej firmy a odboru, v ktorom podnikáme. Obsah stránky sa momentálne aktualizuje.

Nová internetová prezentácia našej firmy