• skutočné zameranie trasy plynovodov v okresoch Lučenec, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš pre SPP a.s.
  • skutočné zameranie trasy diaľkových optických káblov a spracovanie knihy plánov DOK v okresoch Lučenec, Detva, Nová Baňa, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš pre Slovenské telekomunikácie a.s.
  • skutočné zameranie trasy miestnych káblov a spracovanie knihy plánov MK v okresoch Zvolen, Lučenec,Poltár, Detva, Nová Baňa, Rimavská Sobota, Tornaľa a Veľký Krtíš pre Slovenské telekomunikácie a.s.
  • skutočné zameranie trasy MTS a spracovanie knihy plánov MTS v okresoch Ružomberok, Žilina, Dolný Kubín, Námestovo, Lučenec, Žiar nad Hronom, Nová Baňa, Poltár, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš pre Slovenské telekomunikácie a.s. , o.z. Telemont Bratislava
  • skutočné zameranie trasy vodovodov a kanalizačných zberačov v okrese Veľký Krtíš pre Stredoslovenské vodárne a kanalizácie š.p. Banská Bystrica
  • a iné

Meračské práce sú vykonávané technológiou globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS) v sieti slovenskej priestorovej observačnej služby (SKPOS) a totálnymi stanicami v požadovanej triede presnosti. Mapové podklady sú vyhotovované v digitálnej forme prevažne v systéme MicroStation a KOKEŠ s možnosťou prevodu do iných najčastejšie používaných CAD resp. GIS aplikácií, podľa požiadaviek odberateľa. Spracovanie sa vykonáva v digitálnej a analógovej forme podľa interných predpisov odberateľov.