V oblasti geodetických a kartografických prác ponúka naša firma nasledovné služby

 • vyhotovenie geometrických plánov
 • vytyčovanie hraníc pozemkov
 • vyhotovenie projektov pozemkových úprav
 • tvorba účelových máp pre projektovanie
 • vytyčovacie práce v stavebníctve
 • skutočné zameranie stavieb a inžinierskych sietí
 • budovanie vytyčovacích sietí
 • meranie pozdĺžnych a priečnych profilov stavieb, vodných tokov
 • digitálne základné mapy závodov
 • digitálne technické mapy miest
 • spracovanie geografických informačných systémov
 • digitalizácia máp
 • vykresľovanie na plotri
 • poradenská činnosť v odbore geodézie a katastra nehnuteľností
 • komplexné služby pri prevode nehnuteľností, sprostredkovanie predaja, vyhotovenie zmlúv a zápis do katastra, zabezpečenie rozhodnutí súvisiacich s umiestnením stavieb a vyňatím pozemkov z pôdneho fondu
 • znalecké práce z odboru katastra nehnuteľností
 • kartografické vydavateľstvo
 • tvorba kartografických mapových diel