Por. čísloKat. územieOkresČ. zmluvyMeno spracovateľaKateg.OdberateľZápis do katastra
1BrusníkV. Krtíš1/2001GeomerkartcMP SR1997
2Dol. PríbelceV. Krtíš4/1999GeomerkartcMP SR1997
3Hor. PríbelceV. Krtíš7/1999GeomerkartcMP SR1997
4BátorováV. Krtíš1/1999GeomerkartcMP SR1996
5Hor. StrehováV. Krtíš5/1999KrišpinskýcMP SR1996
6LeseniceV. Krtíš4/2001GeomerkartcMP SR1996
7Str. PlachtinceV. Krtíš15/1999KrišpinskýcMP SR1996

ZRPS boli vyhotovené v digitálnej a analógovej forme podľa pokynov na spracovanie ZRPS k nehnuteľnostiam v extraviláne MP SR č.1952/94-430, ÚGKK SR č.NP-564/1994 a zákona SNR č. 330/1991 Zb.